MijnCertificatie

Algemeen

U werkt of wilt werken als inspectiedeskundige. Veel bedrijven vragen dan om een certificaat van Hobéon SKO. Hobéon SKO certificeert volgens het certificatiesysteem Inspectiedeskundige (SKK) op de niveaus 2 (mbo-niveau, inspecteur) en 3 (hbo- en universitair niveau, senior inspecteur). Tijdens het certificeringstraject bij Hobéon SKO toont u aan dat u invulling geeft aan de competenties die u tijdens de opleiding opdeed. Ook laat u zien dat u op de hoogte bent van de laatste wijzigingen in de wet- en regelgeving.

Tijdens het traject voor initiële certificatie maakt u een rapportage van een inspectie-opdracht waarbij u als inspecteur betrokken bent. Aan de hand daarvan en van een criteriumgericht interview beoordeelt de toetsingscommissie uw houding, kennis en vaardigheden. Het certificaat is vijf jaar geldig. Na vierenhalf jaar ontvangt u een kennisgeving voor hercertificatie.

Opleidingsinstellingen

Institute for Engineering & Design: For professionals

T. 088 - 481 8888
E. IEDforprofessionals@hu.nl
I. www.ied4p.nl

Kalender 

2 februari 2024

Sluitingsdatum indienen werkstuk en aanmelding met vereiste documenten voor certificatieonderzoek voorjaar 2024. Tevens sluitingsdatum voor indienen aanvraag herkansing Mondelinge toetsing voorjaar 2024

21+22 mei 2024

Mondelinge toetsing voorjaar 2024

30 augustus 2024

Sluitingsdatum indienen werkstuk en aanmelding met vereiste documenten voor certificatieonderzoek najaar 2024. Tevens sluitingsdatum voor indienen aanvraag herkansing Mondelinge toetsing najaar 2024

3+4 december 2024

Mondelinge toetsing najaar 2024

 

Tarieven

De tarieven die Hobéon SKO in rekening brengt zijn gebaseerd op de tarieven zoals die gelden op de datum van ontvangst van de betreffende aanvraag.

 

Bij het annuleren van een aanmelding of aanvraag vindt geen restitutie plaats van verschuldigde vergoedingen. 

Tarieven voor aanvraag van (her)certificering per 1 januari 2024

Aanvraag

Prijs

Initiële certificatie   
Onderzoek initiële certificering incl. beoordeling werkstuk, mondelinge toets en registratie

€ 3.478,00

Herkansingen  
Beoordeling herzien of nieuw werkstuk

€ 1.035,00     

Mondelinge toets

€ 1.276,00

Hercertificatie   

Onderzoek hercertificatie incl. beoordeling praktijkrapportage en registratie

€ 1.223,00

Onderzoek hercertificatie incl. beoordeling praktijkrapportage, mondelinge toets en registratie (certificaat meer dan een jaar verlopen)

€ 2.762,00 

Bovenstaande tarieven zijn exclusief BTW.

Nieuws

Veelgestelde vragen

Bekijk andere vragen op de Veelgestelde vragen pagina

Contact