MijnCertificatie

Algemeen

Werken onder overdruk is werk waarbij voor de ademhaling gebruik wordt gemaakt van een gas onder een hogere druk dan de atmosferische druk, zoals duikarbeid, caissonarbeid en arbeid in de hyperbare geneeskunde. Het werk is niet zonder gevaar en risico, daarom mag u dit alleen verrichten als u officieel gecertificeerd bent. Zo stelt het Arbeidsomstandig-hedenbesluit van het ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid (SZW). 

Een duikteam bestaat altijd uit een duiker, een duikploegleider (duikmedisch begeleider) en een reserveduiker. Deze deskundigen moeten met een certificaat van vakbekwaamheid aantonen dat zij over voldoende deskundigheid en ervaring beschikken. Ook moet er een gecertificeerde duikerarts beschikbaar zijn.

Hobéon SKO voert sinds 1 juli 2024 alle examens uit voor duikarbeid, duikploegleider, duikerarts en duikmedisch begeleider. Ook de onderzoeken voor de doorlopende beroepservaring worden door ons uitgevoerd. Met het verslag (uitslag) van het examen kunt u certificatie aanvragen bij NDC-CI.

 

Data examens voor hercertificatie:

  • 8 juli 2024
  • 29 augustus 2024
  • 14 oktober 2024
  • 20 november 2024
  • 13 december 2024

Stuurt u een e-mail naar WOD@Hobeon.com voor het deelnemen aan een examen. 

 

Register

De certificaathouders staan in het register op de website van NDC-CI.

 

Opleidingsinstellingen

De erkende opleidingsinstellingen voor werken onder overdruk staan op de website van SWOD.

 

Links

Stichting Werken Onder Overdruk 

Ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid

Nederlands Duikcentrum Certificatie Instelling

 

Tarieven

De tarieven die Hobéon SKO in rekening brengt zijn gebaseerd op de tarieven zoals die gelden op de ontvangstdatum van de betreffende aanvraag.

Bij het annuleren van een aanvraag vindt geen restitutie plaats van verschuldigde vergoedingen.

Tarieven voor de aanvraag van een examen of een onderzoek doorlopende beroepservaring per 1 juli 2024.

De genoemde tarieven zijn exclusief BTW.

 

Documenten

Geen documenten

Nieuws

Geen nieuwsberichten

Veelgestelde vragen

Contact