MijnCertificatie

Wanneer kan ik me laten certificeren als LVV-registervertrouwenspersoon

In ONS STROOMSCHEMA is schematisch weergegeven welke  stappen u moet nemen om u te kunnen laten certificeren als LVV-registervertrouwenspersoon.
Ter verduidelijking:
Het bewijs van deelname van een door de LVV-geaccrediteerde basisopleiding vertrouwenspersoon is twee jaar geldig, zie hiervoor de website geaccrediteerde opleidingen.
Na het volgen van de basisopleiding is het behalen van uw diploma van het landelijk examen bij het Examenadviesburo verplicht om u te kunnen laten certificeren als LVV-registervertrouwenspersoon.

Link naar Register

LVV-registervertrouwenspersonen

LET OP:

Leest u alstublieft zorgvuldig de handleidingen door voordat u start met het uploaden van de documenten voor uw certificeringsaanvraag. Heel veel vragen die wij op dit moment krijgen worden in deze documenten beantwoord. Deze handleidingen vind je onder het tabje 'Documenten' op deze website.

Voor een (HER)CERTIFICERINGSAANVRAAG de knop "AANVRAAG INDIENEN" pas aanklikken als je dossier COMPLEET is om door ons in behandeling te worden genomen.  

Algemeen

Door middel van een persoonscertificaat kunnen vertrouwenspersonen aantonen dat zij aan de gestelde beroepseisen voldoen. De eisen voor een gecertificeerd LVV-registervertrouwenspersoon zijn vastgesteld door de Landelijke Vereniging van Vertrouwenspersonen (LVV).
De onafhankelijke certificatie instelling Stichting Hobéon SKO Certificatie controleert elke vier jaar of de LVV-registervertrouwenspersoon aan de vastgestelde eisen voldoet en of de certificaathouder voortdurend kennis en vaardigheden ontwikkelt.

Het verstrekte certificaat geeft belanghebbenden het vertrouwen dat de LVV-registervertrouwenspersoon daadwerkelijk aan die eisen voldoet. Het persoonscertificaat geeft meerwaarde voor alle belanghebbenden, waaronder:

 • de vertrouwenspersoon
 • de cliënt
 • de werkgever

De certificatie-eisen bestaan (op hoofdlijnen) uit drie onderdelen:

 1. Scholing (bij certificering en hercertificering)
 2. Intervisie (bij hercertificering)
 3. Extra activiteiten (bij hercertificering)

 

Lijst geaccrediteerde opleidingen "Basisopleiding LVV-registervertrouwenspersoon" en "Bij- en nascholings trainingen/cursussen"

Dit zijn door LVV geaccrediteerde scholingen.
De datum op uw bewijs van deelname aan een BNS moet binnen de hercertificeringsperiode vallen.
Klik hier om te bekijken welke scholingen door LVV zijn geaccrediteerd.

Links

Landelijke Vereniging van Vertrouwenspersonen

 Tarieven

De tarieven die Hobéon SKO in rekening brengt zijn gebaseerd op de tarieven zoals die gelden op de ontvangstdatum van de betreffende aanvraag.
Bij beide tarieven betreft het de kosten voor het certificatie-onderzoek zoals door Hobéon SKO uitgevoerd en de daarop volgende
certificeringsperiode van 4 jaar.
Deze kosten worden dus eenmalig, bij het aanvragen van (her)certificering, in rekening gebracht.

Bij het annuleren van een aanvraag vindt geen restitutie plaats van verschuldigde vergoedingen.
Indien de certificaathouder tijdens de looptijd van het certificaat niet meer voldoet aan de gestelde eisen van de geldende certificatieregeling van de LVV, zal uitschrijving uit het register plaatsvinden en vindt er ook geen restitutie plaats.

 

Tarieven voor de aanvraag van (her)certificatie per 1 januari 2024

Certificatie:

€    173,50

Hercertificatie

€    173,50

Bovenstaande tarieven zijn exclusief btw.

 

Documenten

SVP

Document informatie
Het sjabloon certificatieovereenkomst voor elke aanvraag (her)certificatie VP
Document informatie
Certificatieregeling voor de functie van vertrouwenspersoon op basis van de ISO 17024 versie 3 december 2022
Document informatie
Format Hobéon SKO om eigen activiteiten te registeren.
Document informatie
Functieprofiel Vertrouwenspersoon LVV versie januari 2020
Document informatie
Handleiding indienen hercertificeringsaanvraag Vertrouwenspersoon (SVP)
Document informatie
Handleiding Initiële certificering vertrouwenspersoon (SVP)
Document informatie
Handleiding Mijncertificatie dossier bijhouden (SVP)

Nieuws

Veelgestelde vragen

Hoe lang is mijn bewijs van deelname van de basisopleiding Vertrouwenspersoon geldig

Het bewijs van deelname van een door de LVV-geaccrediteerde basisopleiding vertrouwenspersoon is twee jaar geldig, zie hiervoor de website geaccrediteerde opleidingen.
Na het volgen van de basisopleiding is het behalen van uw diploma van het landelijk examen bij het Examenadviesburo verplicht om u te kunnen laten certificeren als LVV-registervertrouwenspersoon.

Welk VP nummer dien ik in te leveren bij de LVV om mijn registratie af te ronden?

Je dient het nummer op je Hobéon SKO persoonscertificaat 'LVV-registervertrouwenspersoon' in te dienen bij de LVV. Dit nummer begint met VP.
Op je basisdiploma Vertrouwenspersoon en op Bij- en nascholingsdiploma's staat ook een accreditatienummer welke begint met VP, deze dien je dus niet te gebruiken.
Je kunt jouw VP nummer ook altijd terugvinden in ons Register - Zoek naar een Persoonscertificaat (mijncertificatie.nl) of in jouw dossier onder de tab bewijsstukken.

Bewijs lidmaatschap LVV; wat dien ik te uploaden in mijn dossier?

Dit kan de originele mail zijn van aanmelding bij de LVV met de datum van dit jaar (2024) of een bewijs van betaling / factuur LVV voor het huidige certificeringsjaar.

Waar vind ik mijn persoonscertificaat?

Jouw persoonscertificaat vindt je in jouw dossier onder de tab bewijsstukken.

Je kunt jouw persoonscertificaat hier te allen tijde downloaden in PDF formaat.

Hoe meld ik me aan en hoe dien ik een aanvraag tot (her)certificering in op jullie website?

Voor het doen van een aanvraag voor (her) certificering verwijs ik u graag door naar de handleidingen onder de tab 'Documenten' op deze webpagina.

In deze handleidingen staat stap voor stap beschreven hoe u uw aanvraag tot (her)certificering kunt doen.

Welke bewijsdocumenten dien ik in te leveren bij een initiële certificering?
 • Getekende certificatieovereenkomst Hobéon SKO;
 • VOG met screeningsprofiel 75, VOG mag niet ouder zijn dan 1 jaar;
 • Diploma/getuigschrift basisopleiding Vertrouwenspersoon.
Welke bewijsdocumenten dien ik in te leveren bij een hercertificering?
 • Getekende certificatieovereenkomst.
 • VOG met screeningsprofiel 75, VOG mag niet ouder zijn dan 1 jaar;
 • Bij- en nascholing (24 PE punten/uren);
 • Intervisie (32 PE punten/uren);
 • Extra activiteiten (16 PE punten/uren);
Ik zie verschillende bewijsdocumenten staan in mijn dossier die niet van toepassing zijn, klopt dat?

Per 1 januari 2024 geldt dat er een bewijs van lidmaatschap van de LVV geüpload dient te worden in jouw dossier.  Voor aanvragen die in december 2023 zijn gedaan geldt dit nog niet.

Ditzelfde geldt voor de twee verschillende diploma's. Tot en met 31 maart 2024 kun je je oude diploma basisopleiding vertrouwenspersoon nog uploaden in jouw dossier. Voor mensen die per 1 januari een basisopleiding vertrouwenspersoon doen dienen het diploma LVV-examen vertrouwenspersoon in te dienen. Dit geldt ook voor alle aanvragen na 31 maart 2024.

Tot eind maart zul je dan ook nog verschillende bewijsdocumenten zien onder de tab bewijsdocumenten in jouw dossier. Dien alleen voor de voor jou geldende bewijsdocumenten in bij jouw aanvraag.

Inloggen dossier: Gebruikersnaam

Uw gebruikersnaam om in te loggen is uw registratienummer van Hobéon.

Als u uw inloggegevens niet heeft of weet dan kunt u mailen naar SVP@hobeon.com

Bij het aanmaken van een dossier op de website krijg ik de melding dat er al een dossier bekend is met mijn emailadres, wat nu?

Grote kans dat bij de overgang van CRP naar Hobeon SKO jouw NAW gegevens, na jouw schriftelijke toestemming, aan ons zijn doorgegeven. Er is dan ook automatisch een dossier voor jou aangemaakt. Neem per mail even contact op via SVP@hobeon.com en wij zullen jouw een link sturen met inloggegevens.

Uploaden van bewijsdocumenten in mijn dossier, hoe doe ik dit?

In onze handleidingen voor intiele certificering en hercertificering staat stap voor stap beschreven hoe je je bewijsdocumenten kunt uploaden in jouw dossier op onze website.

Opnieuw documenten uploaden na afkeuring, wat nu?

Je kunt in jouw dossier het juiste document weer uploaden zoals je hiervoor ook  hebt gedaan. Let goed op dat je het onder het juiste bewijsdocument upload.
Je hoeft je aanvraag niet opnieuw in te dienen, dit heb je reeds gedaan. Het nieuwe document krijgen wij automatisch te zien zodra je deze in jouw dossier hebt geplaatst.

Welke naam gebruik ik voor mijn dossier op mijncertificatie

Zorg ervoor dat wanneer je een meerdere achternamen hebt deze ook allemaal hebt staan in jouw dossier. Dit is ook voor de check op de VOG voor ons noodzakelijk en goed te controleren.

Hoe houd ik mijn dossier bij gedurende mijn certificering?

In jouw dossier vindt je de tab puntenregistratie. Onder deze tab kun je alle bewijsdocumenten uploaden betreffende BNS, intervisie en extra activiteiten. Zo kun je gedurende jouw certificering zien hoe je ervoor staat.

De documenten onder de tab bewijsdocumenten met hierin de certificatieovereenkomst, VOG en bewijs lidmaatschap LVV, hoef je pas te uploaden zodra je aan het einde van je certificeringsperiode je hercertificeringsaanvraag gaat indienen. Tot die tijd is dit tabje nog niet van toepassing.

Knop "Aanvraag indienen" in jouw dossier

Graag deze knop 'Aanvraag indienen' pas gebruiken wanneer jouw dossier, en dus jouw aanvraag, compleet is om te beoordelen door ons. Tot die tijd graag jouw dossier aanvullen met de documenten welke nodig zijn voor jouw (her)certificering.

Binnen welke termijn wordt mijn aanvraag tot (her)certificering beoordeeld?

De aanvragen worden door ons binnen twee weken beoordeeld en u zult door ons op de hoogte gehouden worden van de status van de aanvraag.

Wat als mijn aanvraag (her)certificering wordt afgewezen?

Jouw aanvraag is afgewezen omdat jouw dossier niet compleet was. De knop bovenaan jouw dossier wordt weer rood met de tekst Aanvraag indiening afgewezen.

Zodra je de ontbrekende documenten weer in jouw dossier hebt geupload druk je wederom op deze rode knop en je aanvraag zal opnieuw door ons beoordeeld worden.

Waar vind ik de reden van afkeuring van bewijsdocument?

Vanuit mijncertificatie krijg je een kennisgeving in je mail met de reden van afwijzing en welk bewijsdocument het betreft. Ook kun je dit terugvinden in je dossier. Als je bij het betreffende bewijsdocument op het woord 'afgekeurd' gaat staan met je cursor verschijnt er een pop up met de reden van afwijzing.

Waar vind ik de reden van afwijzing op mijn ingeleverde document?

In jouw dossier ga je in op de desbetreffende regel van jouw bewijsstuk staan met je cursor  onder het onderwerp Status, er verschijnt automatisch een pop up met de reden van afwijzing.

Ook kun je op de regel jouw bewijsdocument openen door hier op het icoontje bewerken te klikken. Er verschijnt een op pop up waarin je bij de 'status opmerking' kunt lezen wat de reden van afwijzing is.

Wanneer doe ik bij en nascholing?

Zodra jouw (her)certificeringsaanvraag is goedgekeurd door ons ontvang je van ons een certificaat. Vanaf die datum gaat jouw (her)certificeringsperiode in. Jouw bij- en nascholing dient dan ook in deze periode te vallen. Houdt hier goed rekening mee met het al inplannen van de bij- en nascholing voordat jouw (her)certificeringsaanvraag is goedgekeurd.

Hoeveel uur is 1 PE punt?

1 uur staat voor 1 PE punt

Kan ik BNS punten krijgen voor de basisopleiding Vertrouwenspersoon

Nee helaas worden hier geen BNS punten aan toegekend. Hiervoor dien je een opleiding te volgen van 1 van de geaccrediteerde opleiders op de Bij- en nascholingslijst van Kiwa. Deze lijst vindt je ook op onze website.

Verstuurde emails in junk- en/of spamfolder

Veel van onze mails komen bij een eerste verzending in de junk- en/of spamfolder terecht. Check eerst goed deze folders wanneer u van ons een mail verwacht.

Wat zijn de kosten van de VOG?

De kosten van een VOG bedragen EUR 33.85.

Deze kosten zijn voor de aanvrager.

Als u wilt dat wij de VOG aanvraag voor u laten klaarzetten laat ons dit dan weten per mail SVP@hobeon.com 

Welk screeningsprofiel VOG heb ik nodig

Om als gecertificeerd vertrouwenspersoon te werken dient u een Verklaring Omtrent Gedrag (VOG)
in te leveren welke is afgegeven door Justis met het screeningsprofiel 75 ‘(Gezins) voogd bij
voogdij-instellingen, reclasseringsmedewerker, raadsonderzoeker en maatschappelijk werker’. De
VOG mag niet ouder zijn dan één jaar.

De VOG kan digitaal door Hobeon aangevraagd worden. Als u daar gebruik van wilt maken verzoeken wij u dit
aan te geven per E-mail : SVP@hobeon.com.

Voor verdere informatie hiervoor verwijs ik u graag naar onze handleidingen op onze website.

Het deelnemen aan een intervisiegroep en lidmaatschap LVV, hoe zit dat nu precies?

Aan deelname aan een intervisiegroep zijn een aantal randvoorwaarden verbonden:

 • deelnemer moet lid zijn van de LVV of zich als 'Intervisiedeelnemer zonder LVV-lidmaatschap' inschrijven;
 • deelname voor LVV-leden is kosteloos:
 • deelname voor 'Intervisiedeelnemer zonder LVV-lidmaatschap' bedraagt € 83,- excl. BTW per jaar;
 • intervisie is er voor en door leden;
 • intervisie vindt plaats in een vaste samenstelling waarbij de deelnemers alle wisselende rollen een keer vervullen (inbrenger – deelnemer – facilitator).

Voor verdere informatie over intervisie wil ik verwijzen naar de regeling Vertrouwenspersoon of naar de website van de LVV

Kan ik nog in de Box omgeving?

Nee de Box omgeving is per 1 februari jl. gesloten. U dient uw documenten te uploaden in uw dossier op onze website.

Mijn bewijsdocumenten staan nog in de Box, wat nu?

Van alle dossiers uit de Box van de gecertificeerden hebben wij een back up gemaakt, mits hier documenten in stonden. Als u niet in de gelegenheid bent geweest al uw documenten zelf uit de Box te halen kunt u contact met ons opnemen en kunnen wij u deze documenten alsnog per mail doen toekomen.

U bent zelf verantwoordelijk om alle documenten in uw dossier op onze website te uploaden.

Hoe lang is mijn diploma/getuigschrift van de basisopleiding Vertrouwenspersoon geldig

Voor een initiële aanvraag dient u een een diploma/getuigschrift/certificaat van de basisopleiding Vertrouwenspersoon te overhandigen. Dit diploma/getuigschrift/certificaat mag niet ouder zijn dan twee jaar. Voor meer informatie hierover, zie de regeling Vertrouwenspersoon op onze website.

Wat is een certificatieovereenkomst

De certificatieovereenkomst is een overeenkomst welke u met Hobéon SKO afsluit. Hierin onderschrijft u o.a. de algemene voorwaarden zoals wij die hanteren en de code of conduct zoals door het LVV opgesteld.

Waar vind ik de certificatieovereenkomst

Het template van de certificatieovereenkomst vindt u op onze website onder het tabje documenten en in uw eigen dossier onder templates op de pagina van de bewijsdocumenten.

Accrediteren van de basisopleiding en de bij-en nascholingsopleidingen Vertrouwenspersoon

Wilt u als opleider uw opleiding/training laten accrediteren door Kiwa dan kunt u dit kenbaar maken door een mail te sturen naar info@lvvv.nl

Er zal dan contact met u opgenomen worden voor de vervolgstappen.

 

Hier vindt u de antwoorden op veelgestelde vragen. Staat uw antwoord er niet bij? Neem dan contact met ons op.

Contact