MijnCertificatie

Algemeen

Een gasdeskundige tankschepen is gespecialiseerd in het controleren van de veiligheid aan boord. U ziet erop toe dat het repareren en onderhouden van tankschepen veilig gebeurt. En dat de risico’s op brand, explosie of het vrijkomen van chemicaliën of andere giftige gassen worden geminimaliseerd. In het Arbeidsomstandighedenbesluit stelt het ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid dat Gasdeskundigen-Tankschepen moeten beschikken over een certificaat van vakbekwaamheid. Hobéon SKO geeft dit certificaat af als u voldoet aan de eisen zoals vastgelegd in de regeling SGT.

Voor (her)certificatie worden eisen gesteld aan:

  • Vooropleiding (MBO werk- en denkniveau plus technische vakkennis)
  • Diploma toegelaten MVK opleiding
  • Beroepsopleiding (diploma Gasdeskundige-Tankschepen)
  • Werkervaring

Opleidingsinstellingen

VANDERPERS MARITIME BV 
www.consultingmarinechemist.nl | Datum van eerste toelating is 14-03-2016

Examens

Onderstaande examendata zijn onder voorbehoud. Een examen kan op de aangegeven datum plaatsvinden indien er voldoende kandidaten zijn.

11 september 2024

Mondelinge examens worden afgenomen vanaf 10:00 uur. Het schriftelijke examen start om 13:30 uur. In de regel worden de examens afgenomen in het pand van Hobéon SKO te Den Haag.

Links

Tarieven

De tarieven die Hobéon SKO in rekening brengt zijn gebaseerd op de tarieven zoals die gelden op de ontvangstdatum van de betreffende aanvraag.

Bij het annuleren van een aanvraag vindt geen restitutie plaats van verschuldigde vergoedingen.

Tarieven voor de aanvraag van (her)certificatie per 1 januari 2024

Aanvraag

Prijs

Initieel certificatie onderzoek inclusief schriftelijke theorie-examen

€ 3.238,00

Herexamen schriftelijk theorie

€    972,00

Verlenging

€ 1.901,00

Hercertificatie onderzoek inclusief schriftelijk theorie-examen

€ 2.775,00

Hercertificatie onderzoek inclusief mondeling examen

€ 3.025,00

Herexamen mondeling

€ 1.221,00

Bovenstaande tarieven zijn exclusief BTW.

Documenten

SGT

Document informatie
De certificatiehandleiding voor het indienen van een aanvraag hercertificatie Gasdeskundige-Tankschepen
Document informatie
De certificatiehandleiding voor het indienen van een initiële aanvraag Gasdeskundige-Tankschepen
Document informatie
De certificatiehandleiding voor het indienen van een aanvraag verlenging Gasdeskundige-Tankschepen
Document informatie
De certificatieovereenkomst voor de regeling SGT.
Document informatie
Het examenreglement voor de regeling SGT.
Document informatie
De regeling SGT beschrijft de eisen voor de certificering van Gasdeskundigen-Tankschepen
Document informatie
Bijlage bij de regeling SGT.
Document informatie
De werkgeversverklaring voor de regeling SGT.

Nieuws

Veelgestelde vragen

Bekijk andere vragen op de Veelgestelde vragen pagina

Contact