Mijn Certificatie

Algemeen

Een gasdeskundige tankschepen is gespecialiseerd in het controleren van de veiligheid aan boord. U ziet erop toe dat het repareren en onderhouden van tankschepen veilig gebeurt. En dat de risico’s op brand, explosie of het vrijkomen van chemicaliën of andere giftige gassen worden geminimaliseerd. In het Arbeidsomstandighedenbesluit stelt het ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid dat Gasdeskundigen-Tankschepen moeten beschikken over een certificaat van vakbekwaamheid. Hobéon SKO geeft dit certificaat af als u voldoet aan de eisen zoals vastgelegd in de regeling SGT.

Voor (her)certificatie worden eisen gesteld aan:

  • Vooropleiding (MBO werk- en denkniveau plus technische vakkennis)
  • Diploma toegelaten MVK opleiding
  • Beroepsopleiding (diploma Gasdeskundige-Tankschepen)
  • Werkervaring

Opleidingsinstellingen

VANDERPERS MARITIME BV 
www.consultingmarinechemist.nl | Datum van eerste toelating is 14-03-2016

Examens

Onderstaande examendata zijn onder voorbehoud. Een examen kan op de aangegeven datum plaatsvinden indien er voldoende kandidaten zijn.

24 maart 2021

16 september 2021

 

Meer informatie

Tarieven

De tarieven die Hobéon SKO in rekening brengt zijn gebaseerd op de tarieven zoals die gelden op de ontvangstdatum van de betreffende aanvraag.

Bij het annuleren van een aanvraag vindt geen restitutie plaats van verschuldigde vergoedingen.

Tarieven voor de aanvraag van (her)certificatie per 1 januari 2021

Aanvraag

Prijs

Initieel certificatie onderzoek inclusief schriftelijke theorie-examen

€ 2.667,00

Herexamen schriftelijk theorie

€ 800,00

Verlenging

€ 1.565,00

Hercertificatie onderzoek inclusief schriftelijk theorie-examen

€ 2.285,00

Hercertificatie onderzoek inclusief mondeling examen

€ 2.491,00

Herexamen mondeling

€ 1.005,00

Bovenstaande tarieven zijn exclusief BTW.

Documenten

SGT

Document informatie
Document informatie
Document informatie
Document informatie
Document informatie

Nieuws

Geen nieuwsberichten

Contact