MijnCertificatie

Mondeling examen

14 april 2020

Voor hercertificatie kan de certificaathouder vanaf nu kiezen tussen een schriftelijk theorie-examen of een mondeling examen. Het schriftelijke theorie-examen bestaat uit 30 vragen uit de vijf modules zoals reeds enkele jaren wordt gehanteerd. Tijdens het mondelinge examen worden een aantal casus aan de kandidaat voorgelegd evenals een aantal theorie-vragen.