MijnCertificatie

Herbeoordeling beslissing

Hobéon SKO neemt beslissingen over de aanvragen voor persoonscertificatie. Aanvragers die het niet eens zijn met een door Hobéon SKO genomen beslissing kan een verzoek indienen voor een herbeoordeling beslissing. Het gaat hierbij om beslissingen over aanvragen waarvan het certificatieschema geen aanwijzing heeft van een ministerie.

Deze werkwijze beschrijft het ontvangen, afhandelen en nemen van een herbeoordeling op een beslissing. Een effectieve werkwijze voor het afhandelen van een herbeoordeling beslissing is een bescherming tegen fouten, omissies en onredelijk gedrag van Hobéon SKO.

Het ingediende verzoek voor een herbeoordeling beslissing dient in ieder geval de volgende elementen te bevatten:
a. Naam, adres en woonplaats indiener.
b. Een dagtekening.
c. Een omschrijving van het besluit waartegen het verzoek is gericht of een kopie van dat besluit.
d. De gronden van het verzoek.
e. Een ondertekening door indiener.
f. Het verzoek is in het Nederlands, of bevat een vertaling.

 

U kunt uw verzoek voor een herbeoordeling beslissing schriftelijk naar Hobéon SKO sturen. Dit kan per e-mail of per post. 

Per e-mail

U kunt uw e-mail verzenden naar: info@hobeon.com

Per post

U kunt uw brief adresseren aan:

Business Unit Manager Hobéon SKO
Lange Voorhout 14
2514 ED Den Haag