Mijn Certificatie

Algemeen

Steeds meer organisaties in steeds meer sectoren kiezen ervoor om één of meerdere aandachtsfunctionarissen huiselijk geweld, kindermishandeling en ouderenmishandeling aan te stellen. Daarmee groeit ook de vraag naar opleiding en training van aandachtsfunctionarissen. Om de kwaliteit van de trainers te waarborgen is in overleg met de belanghebbenden een certificatieschema opgezet.

Op dit moment is er een beoordelingskader met kwaliteitseisen waaraan trainers en opleidingen moeten voldoen. Een aantal belanghebbenden heeft ertoe bijgedragen dat de kwaliteitseisen tot stand komen, gedragen en nageleefd worden. Deze kwaliteitseisen zijn opgesteld aan de hand van de competenties uit het taakprofiel van de aandachtsfunctionaris. Voor de trainers is een trainersprofiel aandachtsfunctionaris opgezet.

Lees meer in het pdf-document Kwaliteitsstelsel aandachtsfunctionaris huiselijk geweld en kindermishandeling  van het college van deskundigen Training aandachtsfunctionarissen.

Certificatie-eisen

De eisen voor de trainers aandachtsfunctionaris zijn:

  • Werkervaring
  • Verklaring Omtrent Gedrag
  • Portfolio

Hercertificatie-eisen

Nader te bepalen.

Links

LVAK: vereniging voor aandachts­functionarissen huiselijk geweld en kindermis­handeling

 

Tarieven

De tarieven die Hobéon SKO in rekening brengt zijn gebaseerd op de tarieven zoals die gelden op de ontvangstdatum van de betreffende aanvraag.

Bij het annuleren van een aanvraag vindt geen restitutie plaats van verschuldigde vergoedingen.

Tarieven per 1 april 2020
Initiële certificatie (voor 3 jaar)    € 400,00
 Hercertificering  Nog niet bekend
 Pasje  € 30,00

Bovenstaande tarieven zijn inclusief certificatieonderzoek, administratie en opname in het register.
Deze prijzen zijn exclusief BTW.

Documenten

TAF

Document informatie
De certificatiehandleiding voor het schema trainers aandachtsfunctionarissen.
Document informatie
De certificatieovereenkomst voor de regeling TAF.
Document informatie
De checklist portfolio voor de regeling TAF.
Document informatie
Het trainersprofiel Aandachtsfunctionaris voor de regeling TAF.
Document informatie
De werkgeversverklaring voor de regeling TAF.

Nieuws

Contact