Mijn Certificatie

Algemeen

Steeds meer organisaties in steeds meer sectoren kiezen ervoor om één of meerdere aandachtsfunctionarissen huiselijk geweld, kindermishandeling en ouderenmishandeling aan te stellen. Daarmee groeit ook de vraag naar opleiding en training van aandachtsfunctionarissen. Om de kwaliteit van de trainers te waarborgen is in overleg met de belanghebbenden een certificatieschema opgezet.

Op dit moment is er een beoordelingskader met kwaliteitseisen waaraan trainers en opleidingen moeten voldoen. Een aantal belanghebbenden binnen het College van Deskundigen heeft ertoe bijgedragen dat deze kwaliteitseisen tot stand zijn komen, gedragen en nageleefd worden. Deze kwaliteitseisen zijn opgesteld aan de hand van de competenties uit het taakprofiel van de aandachtsfunctionaris. Hieruit voortgekomen is er voor de trainers een trainersprofiel aandachtsfunctionaris opgezet. Het trainersprofiel aandachtsfunctionaris kunt u terugvinden op onze website onder de tab Documenten.

Lijst met gecertificeerde trainers

Klik hier

Certificatie-eisen

De eisen voor de trainers aandachtsfunctionaris zijn:

  • 2 jaar werkervaring
  • Verklaring Omtrent Gedrag
  • Portfolio

Hercertificatie-eisen

  • 3 jaar werkervaring
  • Verklaring Omtrent Gedrag
  • Portfolio

Leden College van Deskundigen

Klik hier

Links

LVAK: vereniging voor aandachts­functionarissen huiselijk geweld en kindermis­handeling

Procedure toetreding tot College van Deskundigen

Op dit moment wordt er gewerkt aan een vacaturetekst en de daarbij behorende sollicitatieprocedure.
Eind januari 2022/begin februari 2022 verwachten we deze procedure klaar te hebben.

 

Tarieven

De tarieven die Hobéon SKO in rekening brengt zijn gebaseerd op de tarieven zoals die gelden op de ontvangstdatum van de betreffende aanvraag.

Bij het annuleren van een aanvraag vindt geen restitutie plaats van verschuldigde vergoedingen.

Tarieven per 1 januari 2023
Initiële certificatie (voor 3 jaar)    € 450,00
 Hercertificering  € 450,00
 Pasje  € 35,00

Bovenstaande tarieven zijn inclusief certificatieonderzoek, administratie en opname in het register.
Deze prijzen zijn exclusief BTW.

Documenten

TAF

Document informatie
Certificatiehandleiding hercertificatie TAF
Document informatie
De certificatiehandleiding voor het schema trainers aandachtsfunctionarissen.
Document informatie
De certificatieovereenkomst voor de regeling TAF.
Document informatie
De checklist portfolio voor de regeling TAF.
Document informatie
Gedragscode LVAK
Document informatie
Het trainersprofiel Aandachtsfunctionaris voor de regeling TAF.
Document informatie
De werkgeversverklaring voor de regeling TAF.

Nieuws

Veelgestelde vragen

Bekijk andere vragen op de Veelgestelde vragen pagina

Contact