MijnCertificatie

Kwaliteitshandboek

Hobéon SKO heeft een eigen kwaliteitsmanagementsysteem welke is beschreven in het kwaliteitshandboek

Hobéon SKO is voor het certificatieschema Niet-Destructief Onderzoekers geaccrediteerd door de Raad voor Accreditatie (RvA) volgens de ISO/IEC-17024:2012 norm voor persoonscertificering. Voor een aantal certificatieschema's heeft Hobéon SKO een aanwijzing van de Minister van Sociale Zaken en Werkgelegenheid (SZW).

Het kwaliteitsmanagementsysteem van Hobéon SKO is gebaseerd op de genoemde ISO norm maar voldoet tevens aan de door SZW gestelde eisen.