MijnCertificatie

Over ons

Met MijnCertificatie bundelen Hobéon SKO en Kiwa, beide experts op het gebied van persoonscertificering, hun krachten. Vakmensen uit onderwijs, techniek, veiligheid en tal van andere sectoren kunnen via de website www.MijnCertificatie.nl hun vaardigheden onderhouden en aantonen dat ze voldoen aan de eisen die in hun branche worden gesteld. Of het daarbij nu gaat om een nieuwe aanvraag, het registreren van PE-punten of een hernieuwd examen.

Ook voor werkgevers

Ook werkgevers kunnen terecht bij MijnCertificatie. Een organisatie die blijvend investeert in het vakmanschap van medewerkers is immers niet alleen aantrekkelijker voor medewerkers, maar ook voor opdrachtgevers. Die willen er op kunnen vertrouwen dat ze in zee gaan met competente professionals die hun vak verstaan. Het transparant maken van vaardigheden en certificeringen is daarbij van grote toegevoegde waarde.

Over Hobéon SKO

Hobéon SKO (Hobéon SKO B.V.) is geaccrediteerd door de Raad voor Accreditatie volgens de norm ISO/IEC 17024:2012 voor persoonscertificering. Het gaat hierbij om het certificatieschema Niet-Destructief Onderzoekers welke vanaf 1993 erkend is door de Raad voor Accreditatie met registratienummer C043. Sinds 2022 valt het schema Arbokerndeskundige ook onder de accreditatie van de RvA met hetzelfde registratienummer. 

Hobéon SKO is sinds 1999 door het ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid aangewezen voor het uitvoeren van diverse wettelijke certificatieschema’s, zoals Arbokerndeskundige, Werken onder Overdruk en Gasdeskundigen-Tankschepen. Ook geeft Hobéon SKO uitvoering aan een aantal certificatieschema's op vrijwillige basis zoals Arbeidsdeskundigen, Operationeel- en Middelbaar Veiligheidskundigen, enz.

Daarnaast heeft Hobéon SKO een aantal registratiesystemen. Hierbij gaat het meer om te voldoen aan eisen van de beroepsgroep/beroepsvereniging en wordt een eenvoudiger schema (voorwaarden voor registratie) opgesteld. Ook hiervoor hebben wij de juiste infrastructuur en facilitaire voorzieningen.

In beide gevallen (certificatie en registratie) gaat het om een maatwerkoplossing. De opdrachtgever bepaalt de voorwaarden; Hobéon SKO heeft hierin een adviserende rol.

Over Kiwa

Kiwa is internationaal toonaangevend op het gebied van testen, inspecteren en certificeren (TIC). Wereldwijd helpen we bedrijven en organisaties in vrijwel alle marktsectoren hun producten, processen, managementsystemen en mensen te ontwikkelen door als ‘partner for progress’ kwaliteit, veiligheid, gezondheids- en milieuaspecten te beoordelen.