Mijn Certificatie

Algemeen

Dit schema is vormgegeven voor het certificeren van de klantmanagers in de discipline re-integratie. Het UWV omschrijft het vak re-integratiebegeleider als volgt:

"Als regiehouder het proactief contact onderhouden met verzekerden in eigenaarschap bewaken, sturen, initiëren en begeleiden van het re-integratieproces, met als doel uitstroom en participatie van de klant."

Eisen registratie 

Om in aanmerking te komen voor certificering dienen klantmanagers (discipline re-integratiebegeleider) te voldoen aan bepaalde eisen. Deze eisen betreffen de beroepsopleiding, het onderhoud van het vak door het volgen van bij- en/of nascholing d.m.v. intervisie en vakontwikkeling en de werkervaring. Als u aan de betreffende certificatie-eisen voldoet krijgt u een positief certificeringsbesluit. U ontvangt dan een digitaal certificaat en u wordt opgenomen in het register van Hobéon SKO. Hieronder is het certificatieproces in een korte opsomming weergegeven:

Stappen certificering

  1. Aanmelden voor het certificatie-onderzoek bij Hobéon SKO;
  2. Verzamelen van de vereiste bewijsstukken door kandidaat;
  3. Uploaden van bewijsstukken bij Hobéon SKO door kandidaat; 
  4. Beoordeling van het dossier door Hobéon SKO d.m.v. toetsing van het complete dossier aan de certificatie-eisen. Het resultaat van deze toetsing kan zijn een afwijzing, een toekenning, of een aanvulling.
  5. Certificatiebeslissing en opsturen van het digitale certificaat of afwijzingsbrief door Hobéon SKO.

Downloads

Tarieven

De tarieven die Hobéon SKO in rekening brengt zijn gebaseerd op de tarieven zoals die gelden op de ontvangstdatum van de betreffende aanvraag.

Bij het annuleren van een aanvraag vindt geen restitutie plaats van verschuldigde vergoedingen.

Tarieven per 1 januari 2023
Initiële certificatie (voor 4 jaar)    € 407,00
Hercertificering  € 407,00

Bovenstaande tarieven zijn inclusief certificatieonderzoek, administratie, digitaal certificaat en opname in het register.
Deze prijzen zijn exclusief btw.

Documenten

KL-RB

Document informatie
Certificatiehandleiding hercertificering klantmanagers met discipline re-integratie
Document informatie
Certificatiehandleiding initieel klantmanagers met discipline re-integratie
Document informatie
Certificatieovereenkomst voor alle aanvragen certificering en hercertificering KL-RB
Document informatie
Certificatieregeling hercertificering
Document informatie
Certificatieregeling initieel
Document informatie
Ervaringsverklaring KL-RB
Document informatie
Opgaveformulier Intervisie KL-RB
Document informatie
Opgaveformulier Vakontwikkeling KL-RB
Document informatie
Overzicht vakontwikkeling KL-RB
Document informatie
Werkgeversverklaring KL-RB

Nieuws

Geen nieuwsberichten

Veelgestelde vragen

Verschil registratie Re-integratiebegeleider en certificering Klantmanager discipline re-integratie

Tot 1 januari 2019 hebben Re-integratiebegeleiders werkzaam bij het UWV zich kunnen laten registreren bij Hobéon SKO. Vanaf mei 2018 is gestart met de overgang van registratie naar certificatie. In mei 2018 hebben alle geregistreerde re-integratiebegeleiders een e-mail ontvangen met alle informatie en de benodigde documenten voor een aanvraag voor certificering. 

De registratie als re-integratiebegeleider is hiermee komen te vervallen en daarvoor is in de plaats gekomen het certificeren als klantmanager. Je kunt je de registratie als re-integratiebegeleider dan ook niet meer terugvinden in ons register.

Voor het doen van een aanvraag voor (her) certificering verwijs ik u graag door naar de handleidingen onder de tab 'Documenten' op deze webpagina.

Hier vindt u de antwoorden op veelgestelde vragen. Staat uw antwoord er niet bij? Neem dan contact met ons op.

Contact