MijnCertificatie

Algemeen

Dit schema is vormgegeven voor het certificeren van de klantmanagers in de discipline re-integratie. Het UWV omschrijft het vak re-integratiebegeleider als volgt:

"Als regiehouder het proactief contact onderhouden met verzekerden in eigenaarschap bewaken, sturen, initiëren en begeleiden van het re-integratieproces, met als doel uitstroom en participatie van de klant."

Eisen registratie 

Om in aanmerking te komen voor certificering dienen klantmanagers (discipline re-integratiebegeleider) te voldoen aan bepaalde eisen. Deze eisen betreffen de beroepsopleiding, het onderhoud van het vak door het volgen van bij- en/of nascholing d.m.v. intervisie en vakontwikkeling en de werkervaring. Als u aan de betreffende certificatie-eisen voldoet krijgt u een positief certificeringsbesluit. U ontvangt dan een digitaal certificaat en u wordt opgenomen in het register van Hobéon SKO. Hieronder is het certificatieproces in een korte opsomming weergegeven:

Eisen in te leveren documenten 

Alle documenten dienen in PDF formaat te worden aangeleverd in chronologische volgorde per in te dienen onderwerp, zie hiervoor de uitgebreide omschrijving in onze handleidingen op deze website.

Stappen certificering

 1. Aanmelden voor het certificatie-onderzoek bij Hobéon SKO;
 2. Verzamelen van de vereiste bewijsstukken door kandidaat;
 3. Uploaden van bewijsstukken bij Hobéon SKO door kandidaat; 
 4. Beoordeling van het dossier door Hobéon SKO d.m.v. toetsing van het complete dossier aan de certificatie-eisen. Het resultaat van deze toetsing kan zijn een afwijzing, een toekenning, of een aanvulling.
 5. Certificatiebeslissing en opsturen van het digitale certificaat of afwijzingsbrief door Hobéon SKO.

Downloads

Tarieven

De tarieven die Hobéon SKO in rekening brengt zijn gebaseerd op de tarieven zoals die gelden op de ontvangstdatum van de betreffende aanvraag.

Bij het annuleren van een aanvraag vindt geen restitutie plaats van verschuldigde vergoedingen.

Tarieven per 1 januari 2024
Initiële certificatie (voor 4 jaar)    € 435,00
Hercertificering  € 435,00

 

Tarieven t/m 31 december 2023
Initiële certificatie (voor 4 jaar)    € 407,00
Hercertificering  € 407,00

Bovenstaande tarieven zijn inclusief certificatieonderzoek, administratie, digitaal certificaat en opname in het register.
Deze prijzen zijn exclusief btw.

Documenten

KL-RB

Document informatie
Certificatiehandleiding hercertificering klantmanagers met discipline re-integratie
Document informatie
Certificatiehandleiding initieel klantmanagers met discipline re-integratie
Document informatie
Certificatieovereenkomst voor alle aanvragen certificering en hercertificering KL-RB
Document informatie
Certificatieregeling hercertificering
Document informatie
Certificatieregeling initieel
Document informatie
Ervaringsverklaring KL-RB
Document informatie
Opgaveformulier Intervisie KL-RB
Document informatie
Opgaveformulier Vakontwikkeling KL-RB
Document informatie
Overzicht vakontwikkeling KL-RB
Document informatie
Werkgeversverklaring KL-RB

Nieuws

Geen nieuwsberichten

Veelgestelde vragen

Verschil registratie Re-integratiebegeleider en certificering Klantmanager discipline re-integratie

Tot 1 januari 2019 hebben Re-integratiebegeleiders werkzaam bij het UWV zich kunnen laten registreren bij Hobéon SKO. Vanaf mei 2018 is gestart met de overgang van registratie naar certificatie. In mei 2018 hebben alle geregistreerde re-integratiebegeleiders een e-mail ontvangen met alle informatie en de benodigde documenten voor een aanvraag voor certificering. 

De registratie als re-integratiebegeleider is hiermee komen te vervallen en daarvoor is in de plaats gekomen het certificeren als klantmanager. Je kunt je de registratie als re-integratiebegeleider dan ook niet meer terugvinden in ons register.

Voor het doen van een aanvraag voor (her) certificering verwijs ik u graag door naar de handleidingen onder de tab 'Documenten' op deze webpagina.

Inloggen dossier: Gebruikersnaam

Uw gebruikersnaam om in te loggen is uw registratienummer van Hobéon.

Als u uw inloggegevens niet heeft of weet dan kunt u mailen naar SVP@hobeon.com

Welke naam gebruik ik voor mijn dossier op mijncertificatie

Zorg ervoor dat wanneer je een meerdere achternamen hebt deze ook allemaal hebt staan in jouw dossier. Dit is ook voor de check op de VOG voor ons noodzakelijk en goed te controleren.

Hoe meld ik me aan en hoe dien ik een aanvraag tot (her)certificering in op jullie website?

Voor het doen van een aanvraag voor (her) certificering verwijs ik u graag door naar de handleidingen onder de tab 'Documenten' op deze webpagina.

In deze handleidingen staat stap voor stap beschreven hoe u uw aanvraag tot (her)certificering kunt doen.

Welke bewijsdocumenten dien ik in te leven bij een initiële certificering?
 • Getekende certificatieovereenkomst Hobéon SKO
 • Certificaat / diploma RB Opleiding
 • Werkgeversverklaring
 • Ervaringsverklaring
 • Overzicht vakontwikkeling
 • 3 opgaveformulieren Intervisie
 • 8 PE punten vakontwikkeling
Uploaden van bewijsdocumenten in mijn dossier, hoe doe ik dit?

In onze handleidingen voor intiele certificering en hercertificering staat stap voor stap beschreven hoe je je bewijsdocumenten kunt uploaden in jouw dossier op onze website.

Welke bewijsdocumenten dien ik in te leven bij een hercertificering?
 • Getekende certificatieovereenkomst Hobéon SKO
 • Werkgeversverklaring
 • Ervaringsverklaring
 • Overzicht vakontwikkeling
 • 6 opgaveformulieren Intervisie
 • 24 PE punten vakontwikkeling
Knop "Aanvraag indienen" in jouw dossier

Graag deze knop 'Aanvraag indienen' pas gebruiken wanneer jouw dossier, en dus jouw aanvraag, compleet is om te beoordelen door ons. Tot die tijd graag jouw dossier aanvullen met de documenten welke nodig zijn voor jouw (her)certificering.

Binnen welke termijn wordt mijn aanvraag tot (her)certificering beoordeeld?

De aanvragen worden door ons binnen twee weken beoordeeld en u zult door ons op de hoogte gehouden worden van de status van de aanvraag.

Waar vind ik de reden van afwijzing op mijn ingeleverde document?

In jouw dossier ga je in op de desbetreffende regel van jouw bewijsstuk staan met je cursor  onder het onderwerp Status, er verschijnt automatisch een pop up met de reden van afwijzing.

Ook kun je op de regel jouw bewijsdocument openen door hier op het icoontje bewerken te klikken. Er verschijnt een op pop up waarin je bij de 'status opmerking' kunt lezen wat de reden van afwijzing is.

Wat is een certificatieovereenkomst

De certificatieovereenkomst is een overeenkomst welke u met Hobéon SKO afsluit. Hierin onderschrijft u o.a. de algemene voorwaarden zoals wij die hanteren.

Waar vind ik de certificatieovereenkomst

Het template van de certificatieovereenkomst vindt u op onze website onder het tabje documenten en in uw eigen dossier onder templates op de pagina van de bewijsdocumenten.

Verstuurde emails in junk- en/of spamfolder

Veel van onze mails komen bij een eerste verzending in de junk- en/of spamfolder terecht. Check eerst goed deze folders wanneer u van ons een mail verwacht.

Hier vindt u de antwoorden op veelgestelde vragen. Staat uw antwoord er niet bij? Neem dan contact met ons op.

Contact