Mijn Certificatie

Persoonscertificering Vuurwerkdeskundige

De vuurwerkdeskundige is een professionele vuurwerkbeziger tijdens evenementen of voorstellingen. Kiwa is gemandateerd door het Ministerie van SZW om deze persoonscertificering uit te voeren.

Binnen de persoonscertificering Vuurwerkdeskundige wordt er onderscheid gemaakt tussen de volgende 3 toepassingsgebieden: Groot Vuurwerk (GV), Pyrotechnische Speciale Effecten (PSE) en Beperkt Toepassingsgebied (BT). Hiervoor geeft Kiwa op aanwijzing van het ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid het persoonscertificaat Vuurwerkdeskundige uit.
Het certificaat BT slaat op de handelingen: verwerken, verpakken en herverpakken van professioneel vuurwerk in een inrichting.

 

Het persoonscertificaat kan verkregen worden door o.a. een examen af te ronden met een positief resultaat bij een door Kiwa erkend examenbureau. De overige eisen staan beschreven in het Certificatieschema.

De geldigheid van het persoonscertificaat is begin 2014 gewijzigd: van vijf naar drie jaar. In die termijn dient de certificaathouder zijn/haar vakbekwaamheid op peil te houden. Hij/zij moet voor de verloop van de geldigheid van het certificaat dit aantonen door een dossier met bewijzen aan te leveren en sinds 2014 dient er om de drie jaar examen te worden afgelegd. Indien men voldoet aan alle eisen, wordt het certificaat met drie jaar verlengd.

 


Voor onze registers en aanvullende informatie kunt u deze webpagina bezoeken.


Nieuwe website, vernieuwde methode, zelfde certificaat

Beste lezer, u bezoekt de nieuwe webpagina voor Persoonscertificatie Vuurwerkdeskundigen binnen de www.mijncertificatie.nl familie. Binnen het kader van digitalisatie en algemene modernisering is er gekozen om het Certificatieschema Vuurwerkdeskundige onder te brengen bij deze website.


Deze verandering is voor u vooral te merken in het aanmeldingsproces voor de eerste certificatie en voor de hercertificering. In plaats van het invullen van een papieren aanmeldformulier, meld u zich nu aan door het aanmeldformulier, te vinden op deze website, in te vullen (te vinden bovenaan de pagina in het rood).

Door dit te doen maakt u een persoonlijk digitaal dossier aan. Dit dossier vult u met de volgende documenten: Een ondertekende certificatie overeenkomst, een geldig identiteitsbewijs, een VOG niet ouder dan 1 jaar, uw vakdiploma('s) en getekende werkervaring. Vervolgens controleert een van onze certificatiedeskundigen uw documenten en besluit vervolgens of er een certificaat kan worden uitgegeven. Alle communicatie zal tijdens dit proces via e-mail lopen.

Bij deze korte introductie hoort een handleiding. In dit document wordt het proces voor u als gebruiker in detail uitgelegd. Vind hier de handleiding. 

 

Tarieven

Er wordt per toepassingsgebied een certificatieonderzoek gestart en een certificaat uitgegeven. Per toepassingsgebied wordt er dus het onderstaande tarief gerekend. Dit geldt dan voor Groot Vuurwerk, Pyrotechnische Speciale Effecten en Beperkt Toepassingsgebied.

 

Wanneer er gekozen wordt voor een meervoudige certificatie, wordt er dus een meervoud van het onderstaande tarief verrekend.

 

De tarieven die Kiwa Nederland in rekening brengt zijn gebaseerd op de tarieven zoals die gelden op de ontvangstdatum van de betreffende aanvraag.

 

Tarieven per 1 januari 2022
Initiële certificatie (voor 3 jaar)    € 85,00
Hercertificering  € 85,00

 

Bovenstaande tarieven zijn inclusief certificatieonderzoek, administratie en opname in het register.
Deze prijzen zijn exclusief BTW.

Documenten

VWK

Document informatie
Certificatie overeenkomst Vuurwerkdeskundige

Nieuws

Geen nieuwsberichten

Veelgestelde vragen

Bekijk andere vragen op de Veelgestelde vragen pagina

Contact