MijnCertificatie

Persoonscertificering Vuurwerkdeskundige

De vuurwerkdeskundige is een professionele vuurwerkbeziger tijdens evenementen of voorstellingen. Kiwa is gemandateerd door het Ministerie van SZW om deze persoonscertificering uit te voeren.

Binnen de persoonscertificering Vuurwerkdeskundige wordt er onderscheid gemaakt tussen de volgende drie toepassingsgebieden:

- Groot Vuurwerk betreft het ter plaatse tot ontbranding brengen, opbouwen, installeren, monteren, assembleren en na ontbranding verwijderen, het bewerken in een inrichting als bedoeld in het Vuurwerkbesluit.

- Pyrotechnische Speciale Effecten betreft het ter plaatse tot ontbranding brengen, opbouwen, installeren, monteren, assembleren en na ontbranding verwijderen van pyrotechnische speciale effecten, het bewerken in een inrichting als bedoeld het Vuurwerkbesluit.

- Beperkt toepassingsgebied betreft het verwerken, verpakken en herverpakken van professioneel vuurwerk in een inrichting (het tot ontbranding brengen, opbouwen, installeren, monteren, assembleren, na ontbranding verwijderen en bewerken, (voor)monteren en assembleren is uitgesloten).

Het persoonscertificaat kan verkregen worden door een examen af te ronden met een positief resultaat bij een door Kiwa erkend examenbureau. Daarnaast moet de werkervaring worden aangetoond. Alle eisen staan beschreven in het wscs-vuurwerkdeskundige-v1-2012: zie bij onderstaande documenten. 

Het is mogelijk om uw VOG (profiel 38) (een van de certificatie-eisen) digitaal aan te vragen. Wenst u de VOG digitaal te ontvangen? Stuur dan een verzoek daartoe per e-mail naar VAO@hobeon.com en wij zetten de VOG-aanvraag online voor u klaar. U krijgt vervolgens een e-mail van screeningsautoriteit Justis met daarin een aanvraagcode. Met deze code kunt u online inloggen, uw aanvraaggegevens controleren en de aanvraag betalen.

Erkende opleidingsinstellingen:

Persoonscertificering Vuurwerkdeskundige - Kiwa

 

Tarieven

Er wordt per toepassingsgebied een certificatieonderzoek gestart en een certificaat uitgegeven. Per toepassingsgebied wordt er dus het onderstaande tarief gerekend. Dit geldt dan voor Groot Vuurwerk, Pyrotechnische Speciale Effecten en Beperkt Toepassingsgebied.

 

Wanneer er gekozen wordt voor een meervoudige certificatie, wordt er dus een meervoud van het onderstaande tarief verrekend.

 

De tarieven die Kiwa Nederland in rekening brengt zijn gebaseerd op de tarieven zoals die gelden op de ontvangstdatum van de betreffende aanvraag.

 

Tarieven per 1 januari 2024
Initiële certificatie (voor 3 jaar)    € 270,00
Hercertificering  € 270,00

 

Bovenstaande tarieven zijn inclusief certificatieonderzoek, administratie en opname in het register.
Deze prijzen zijn exclusief BTW.

Documenten

VWK

Document informatie
Certificatiehandleiding voor een aanvraag hercertificatie vuurwerkdeskundige.
Document informatie
Handleiding voor een initiële aanvraag vuurwerkdeskundige.
Document informatie
Certificatie overeenkomst Vuurwerkdeskundige
Document informatie
Werkveldspecifiek certificatieschema
voor het persoonscertificaat Vuurwerkdeskundige

Nieuws

Geen nieuwsberichten

Veelgestelde vragen

Welk profiel moet aangevraagd worden voor de VOG?

De Verklaring Omtrent Gedrag dient aangevraagd te worden met profiel code 38. 

Waarom worden de kosten niet meer per jaar in rekening gebracht?

Door het College van Deskundigen Vuurwerk is besloten de kosten voor de gehele certificatieperiode bij het indienen van de aanvraag (her)certificatie in rekening te brengen. 

Bekijk andere vragen op de Veelgestelde vragen pagina

Contact