MijnCertificatie

Omschrijving 

De competenties in de overdracht van kennis zijn voor de interne opleider een onmisbaar smeermiddel in de hedendaagse complexe en gespecialiseerde technische wereld. Certificering van uw didactische vakbekwaamheid is nu mogelijk. 

Interne opleiders die op hun kennis én vaardigheden zijn beoordeeld door een door Hobéon erkend examination centre en dit met goed gevolg hebben doorlopen, kwalificeren zich voor opname in het Register Certified Executive Engineer Trainer - CEET.

Samen met de technische branche en in samenspraak met aanbieders van trainingen CEET ontwikkelde Hobéon een certificeringstraject.

 

Beoordelingskader

Hobéon als certificerende instelling houdt op objectieve wijze toezicht op de kwaliteit van de examination centres CEET. Dat doet Hobéon op basis van het HKK beoordelingskader voor assessmentcentra, waarbij examination centres hebben aangetoond te werken volgens de basisvereisten uit het kader en zij hebben aangetoond dat de kwaliteit van hun organisatie en het opzetten en uitvoeren van assessments op orde is.

Erkende centres of examination

IPV Training & Advies
i. www.ipv.nl | datum eerste toelating 1 juni 2019

Niveaus

Het certificaat kent drie niveaus met elk hun specifieke competentie-eisen:

  • Yellow level, voor instructeurs, leermeesters en praktijkbegeleiders
  • Green level, voor de compliant technisch trainers
  • Black level, voor trainers die scenario’s moeten vormgeven en/of daar bedrijfsverantwoordelijk voor zijn.

Procedure

De aanvraag voor initiële certificering verloopt via het examinaton centre. Een gecertificeerde interne opleider is aantoonbaar vakbekwaam op een specifiek gebied voor een periode van drie jaar.

Om na drie jaar in aanmerking te komen voor hercertificatie dient de opleider aan te tonen dat hij zijn kennis en vaardigheden heeft onderhouden. Middels een assessment wordt dat wederom getoetst.

Links:

Home (ceetinstitute.com)

Meer informatie

T: (070) 30 66 850
E: ceet@hobeon.com

Adres
Hobéon SKO
Lange Voorhout 14
2514 ED Den Haag

Heeft u vragen? mail dan naar: ceet@hobeon.com

Tarieven

De tarieven die Hobéon SKO in rekening brengt zijn gebaseerd op de tarieven zoals die gelden op de ontvangstdatum van de betreffende aanvraag.

Bij het annuleren van een aanvraag vindt geen restitutie plaats van verschuldigde vergoedingen.

Tarieven voor de aanvraag van (her)certificatie per 1 juli 2022:

initiële aanvraag   € 250,00

hercertificatie       € 250,00

De tarieven zijn exclusief 21% BTW. 

Documenten

CEET

Document informatie
Certificatieovereenkomst CEET
Document informatie
Certificatieregeling initieel green level
Document informatie
Certificatieregeling initieel yellow level
Document informatie
Hercertificatieregeling green level
Document informatie
Hercertificatieregeling yellow level
Document informatie
Sjabloon Intervisie assessment CEET
Document informatie
Sjabloon portfolio CEET
Document informatie
Werkgeversverklaring CEET green level
Document informatie
Werkgeversverklaring CEET yellow level

Nieuws

Geen nieuwsberichten

Veelgestelde vragen

Contact