MijnCertificatie

Algemeen

Eigen Huis Bouwkundig Advies B.V. (EHBA) brengt door bemiddeling overeenkomsten van opdracht tot stand tussen leden van Vereniging Eigen Huis en zelfstandig bouwkundigen die bij EHBA zijn aangesloten voor het verrichten van bouwkundige keuringen. Hierna te noemen 'Eigen Huis Keuringen'.

EHBA maakt hiervoor gebruik van een netwerk van zelfstandig bouwkundigen met wie zij een overeenkomst is aangegaan. EHBA streeft ernaar dat de keuringen in opdracht van leden van Vereniging Eigen Huis uniform, vaktechnisch en kwalitatief hoogwaardig worden uitgevoerd.

Kenmerkend voor certificatie is dat continue toetsing van de kwaliteit plaatsvindt door het uitvoeren klanttevredenheidsonderzoeken en het auditeren van keuringen die de bouwkundigen verrichten. Deze informatiebronnen zijn aantoonbaar objectief en worden ingezet als basis voor de beoordeling van de bouwkundigen.

Voor de bouwkundigen van EHBA (de ‘Bouwkundig Adviseurs’) is in samenspraak met een College van Deskundigen een normatief reglement opgesteld. De persoonsgebonden certificatie van de Bouwkundig Adviseurs, die een geldigheid heeft van drie jaar en daarna kan worden verlengd, is gebaseerd op de NEN-norm voor persoonscertificering, de NEN-EN ISO/IEC 17024. Voor de Bouwkundig Adviseurs zijn er twee certificatie schema’s:

  1. Bouwkundig Adviseur Nieuwbouw
  2. Bouwkundig Adviseur Bestaande bouw.

De expertise van de Bouwkundig Adviseur Nieuwbouw ligt op het gebied van opleveringskeuringen van nieuw gebouwde woningen. De Bouwkundig Adviseur Bestaande Bouw heeft expertise op bouwtechnische keuringen van bestaande woningen.

Bouwkundig Adviseurs kunnen over beide certificaten beschikken.

Links

Bouwkundig Adviseur Eigen Huis: Bouwtechnische keuring (eigenhuis.nl)

 

Tarieven

De tarieven die Hobéon SKO in rekening brengt zijn gebaseerd op de tarieven zoals die gelden op de ontvangstdatum van de betreffende aanvraag.

Bij het annuleren van een aanvraag vindt geen restitutie plaats van verschuldigde vergoedingen.

Kosten (her)certificatie met ingang van 1 januari 2024 € 160,00 exclusief 21% BTW. 

 

Documenten

EHBA

Document informatie
Certificatie reglement Eigen Huis Bouwkundig Adviseur
Document informatie
Certificatieovereenkomst Eigen Huis Bouwkundig Adviseur

Nieuws

Geen nieuwsberichten

Veelgestelde vragen

Contact