MijnCertificatie

Wijziging lidmaatschap LVV per 1 januari 2024

14 november 2023

Wanneer u bent ingeschreven in het register vertrouwenspersoon bij Hobéon SKO als LVV gecertificeerd vertrouwenspersoon of bezig met uw aanvraag tot (her)certificering als LVV gecertificeerd vertrouwenspersoon dan is onderstaand bericht voor u van toepassing:

De LVV heeft een aantal wijzigingen in de certificeringsregeling doorgevoerd, die per 1 januari 2024 gaan gelden, waarvan wij u op de hoogte brengen.

Voor u betekent dit dat per 1 januari de benaming LVV gecertificeerd vertrouwenspersoon gaat vervallen. Dit wordt gewijzigd in LVV-registervertrouwenspersoon. Hierbij hoort een nieuw logo. Wij verzoeken u dit logo te gebruiken in plaats van het oude logo en in uw correspondentie de term LVV-registervertrouwenspersoon te gebruiken.

Wanneer u reeds lid bent van de LVV is het volgende niet van toepassing voor u.

Wanneer u geen lid bent van de LVV wordt bij de hercertificering de eis toegevoegd dat u lid dient te zijn van de LVV. U kunt natuurlijk wachten tot uw hercertificering, maar de LVV hoopt dat alle niet-leden in het register zelf het belang inzien wat een beroepsvereniging voor hen kan betekenen. In ieder geval is de intervisie, als onderdeel van Permanente Educatie punten, in het lidmaatschap inbegrepen (voor zover dit niet is ingekocht bij een opleider).

Statutair is bepaald dat vanaf 1 januari 2024 een nieuw lid van de LVV ook staat ingeschreven in het register.

Binnen afzienbare tijd zijn dan alle leden LVV-registervertrouwenspersoon en is er duidelijkheid over het niveau van de LVV-registervertrouwenspersoon.

Hiermee onderscheidt de LVV-registervertrouwenspersoon zich van de vertrouwenspersonen die zich niet certificeren.

Wanneer u vragen heeft, dan vernemen wij dit graag van u op ons emailadres SVP@hobeon.com