MijnCertificatie

Coulanceregeling Bij- en nascholing, eigen activiteiten en Intervisie Vertrouwenspersoon

11 januari 2023

Zoals bekend is de certificering als Vertrouwenspersoon bij CRP per 1 januari 2023 overgenomen door Hobéon SKO. Helaas zijn wij niet in staat geweest i.v.m. technische problemen om iedereen al per 1 januari 2023 te kunnen laten (her)certificeren.

Wij hebben gemerkt dat dit tot onrust leidt bij mensen. Dit omdat er al trainingen, intervisies e.d. door mensen zijn ingepland.
Om die reden hebben de LVV en Hobéon SKO besloten om hier coulant mee om te gaan. De certificeringsperiode wordt dan ook met 1 maand verlengd tot 1 februari 2023 zodat alle ingeplande bijeenkomsten en de daarbij behorende PE punten binnen de certificeringsperiode zullen vallen.