MijnCertificatie

Invoering Keuringsrichtlijnen

28 april 2022

De verplichting van een periodiek geneeskundig onderzoek voor personeel dat arbeid onder overdruk is opgenomen in artikel 6.14 van de Arboregeling. Bij de "ontuithoeking" van Mijnwet/Mijn Reglement op 01-01-2003 zijn de toen geldende instructies van Staatstoezicht op de Mijnen opgenomen in de Arboregeling, omdat er in Nederland verder niets voorhanden was dat als leidraad kon dienen. Naast een algemeen deel (afkomstig uit een EDTC-tekst) was er ook een lijst met absolute- en relatieve contra-indicaties en de daarbij behorende minimum onderzoeken. Mede vanwege discussies over de inhoudelijke eisen, is medio 2012 besloten om de inhoud van de keuring te laten vervallen en is de verwijzing in de Arboregeling geschrapt. Sindsdien wordt gebruik gemaakt van de keuringseisen van de Engelse Health and Safety (HSE); de zogenaamde MA1. Invoering Keuringsrichtlijn werken onder overdruk en een keuringsrichtlijn voor Hyperbare medewerkers.