MijnCertificatie

Algemeen

Werken onder overdruk is werk waarbij voor de ademhaling gebruik wordt gemaakt van een gas onder een hogere druk dan de atmosferische druk, zoals duikarbeid, caissonarbeid en arbeid in de hyperbare geneeskunde. Het werk is niet zonder gevaar en risico, daarom mag u dit alleen verrichten als u officieel gecertificeerd bent. Zo stelt het Arbeidsomstandig-hedenbesluit van het ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid (SZW). 

Een duikteam bestaat altijd uit een duiker, een duikploegleider (duikmedisch begeleider) en een reserveduiker. Deze deskundigen moeten met een certificaat van vakbekwaamheid aantonen dat zij over voldoende deskundigheid en ervaring beschikken.

Hobéon SKO is sinds 30 augustus 2018 aangewezen door SZW en geeft certificaten af voor duikarbeid, duikploegleider en duikmedisch begeleider als u voldoet aan de eisen zoals vastgelegd in het werkveldspecifieke certificatieschema.

Voor (her)certificatie worden eisen gesteld aan:

  • Beroepsopleiding (duikarbeid, duikploegleider en/of duikmedisch begeleider)
  • Werkervaring
  • Portfolio (logboek)

Data hercertificatie 2024:

  • 8 juli 2024
  • 29 augustus 2024
  • 14 oktober 2024
  • 20 november 2024
  • 13 december 2024

Register

De certificaathouders staan in het register op de website van SWOD.

Opleidingsinstellingen

De erkende opleidingsinstellingen voor werken onder overdruk staan op de website van SWOD.

Links

Stichting Werken Onder Overdruk 

Ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid

 

Tarieven

De tarieven die Hobéon SKO in rekening brengt zijn gebaseerd op de tarieven zoals die gelden op de ontvangstdatum van de betreffende aanvraag.

Bij het annuleren van een aanvraag vindt geen restitutie plaats van verschuldigde vergoedingen.

Tarieven voor de aanvraag van (her)certificatie per 1 februari 2024.

De genoemde tarieven zijn exclusief BTW.

Documenten

WOD-DA

Document informatie
Handleiding voor de hercertificatie Duikarbeid.
Document informatie
Handleiding voor het initieel aanmelden voor certificatie Duikarbeid.
Document informatie
Handleiding voor het portfolio-onderzoek Duikarbeid en Duikploegleider.
Document informatie
De certificatieovereenkomst voor een aanvraag duikarbeid.
Document informatie
Overdrachtformulier voor veranderen van certificerende instelling.
Document informatie
De examinering van duikarbeid.
Document informatie
Het wettelijke certificatieschema.

Nieuws

Veelgestelde vragen

Bekijk andere vragen op de Veelgestelde vragen pagina

Contact