MijnCertificatie

Arbocatalogus

18 juli 2023

Graag vragen wij uw aandacht voor een geactualiseerde versie van de Arbocatalogus en de Systeem en Onderhoudseisen werken onder overdruk (WOD-SOE). De geactualiseerde versies van beide documenten zijn namelijk op 18 juli 2023 gepubliceerd op de website van SWOD.