MijnCertificatie

Accredittatie opleiders Vertrouwenspersoon

24 augustus 2023

Sinds 1 juli 2023 verzorgt Hobéon de accreditaties van Opleidingen en Bij- en Nascholing (BNS) in opdracht van de Landelijke Vereniging van Vertrouwenspersonen (LVV). Voorheen deed ons moederbedrijf Kiwa dit. Om tot valide opleidingen te komen, is Hobéon als externe certificerende instantie ingezet. Zij controleert of de opleidingen voldoen aan het LVV-Keurmerk.

Voor meer informatie zie onze website