MijnCertificatie

Verschil diploma opleiding (HVK, AH en A&O) en het certificaat Arbokerndeskundige met als scope HVK, AH en/of A&O.

01 februari 2024

Hobéon SKO is vanuit het ministerie SZW voor de certificatieregeling Arbokerndeskundige aangewezen als certificerende instelling. De Raad van Accreditatie heeft Hobéon SKO hiervoor geaccrediteerd en hiermee valt de certificering als Arbokerndeskundige ook onder accreditatie.

Hobéon SKO geeft zelf geen opleidingen. Wel heeft Hobéon SKO een lijst op haar website met toegelaten HVK, AH en A&O opleidingen. Hobéon SKO heeft een regeling voor het toelaten van opleidingen. De toegelaten opleidingen HVK, AH en A&O zijn tegen deze regeling beoordeeld. Bij de genoemde opleidingen leer je heel breed waar je allemaal in de betreffende scope (HVK, AH en A&O) in het veld mee te maken kunt krijgen.

Als je uiteindelijk voor je examen bij de opleiding (HVK, AH en A&O) bent geslaagd, dan krijg je daarvoor een diploma van de desbetreffende opleiding. Dit betekent niet dat je een gecertificeerde Arbokerndeskundige bent die een RI&E mag toetsten, je bent wel een gediplomeerd Hoger Veiligheidskundige, Arbeidshygienist of Arbeids- & Organisatiedeskundige.

Voor de titel Arbokerndeskundige moet je specifiek worden gecertificeerd door Hobéon SKO. Bij een certificeringstraject bij Hobéon SKO voor Arbokerndeskundige gaat het over het toetsen van een RI&E en daarover te adviseren.

Voor de certificering als Arbokerndeskundige is het geen ingangseis dat je een HVK, AH of A&O opleiding moet hebben gevolgd. In de certificatieregeling Arbokerndeskundige wordt alleen gesproken over een vooropleiding op HBO werk- en denkniveau.