MijnCertificatie

Risico's en Beheersmaatregelen van werkzaamheden op locaties met verontreinigingen

20 juli 2022

Informatieblad Duiken Nr 3 Risico's en Beheersmaatregelen van werkzaamheden op locaties met verontreinigingen

 

Met dit nieuwsbericht willen wij u informeren over het nieuwe informatieblad Nr 3 duiken in verontreinigd water. Dit informatieblad maakt deel uit van een reeks informatiebladen (Nr. 1 drukverschillen Delta P, Nr. 2 werkzaamheden met hoge drukspuit,). Het doel van het informatieblad Nr. 3 is het creëren van bewustzijn van de mogelijke risico’s die aanwezig zijn bij werkzaamheden op locaties met (mogelijke) verontreinigingen. Het informatieblad schrijft tevens veiligheidsmaatregelen voor, tijdens en na afloop van duikwerkzaamheden op verontreinigde locaties.  

 

Bij verontreinigingen moet u denken aan:

-          Fysieke obstructies op of om de werklocatie die verwonding en besmettingen kunnen veroorzaken zoals glas, prikkeldraad, huisraad of afval; 

-          Gevaarlijke stoffen waaronder chemicaliën, zware metalen, fossiele brandstoffen en condensaat;

-          Biologische agentia;

-          Ioniserende straling.

 

Deze verontreinigingen kunnen leiden tot gevaar op de korte en lange termijn. Het risico bestaat dat ze leiden tot ziekten en aandoeningen die, in het ergste geval, een fatale afloop hebben. De risico’s zijn van toepassing voor zowel duikers, duikassistenten (tenders) als ook ander personeel aan de oppervlakte die duikers assisteren.

 

Door in dit informatieblad de risico’s van verontreinigingen bij duikwerkzaamheden te benadrukken en daarbij richtlijnen te geven over methoden om deze risico’s te beoordelen en zo goed mogelijk te beheersen, kunnen deze op een verontreinigde locatie verminderd of zelfs weggenomen worden. Het ontslaat gezien de complexiteit en variabele omstandigheden tijdens duikwerkzaamheden de opdrachtgever en de duikonderneming er niet van de (mogelijke) risico’s te beoordelen en passende maatregelen (indien nodig afwijkend van informatieblad Nr. 3) te treffen.

Het informatieblad is alleen in de Nederlandse taal beschikbaar.

Download hier Werkzaamheden op Verontreinigde locaties download pdf