Mijn Certificatie

Algemeen

Per 1 juli 2022 gaat de nieuwe regeling Arbokerndeskundige in. Na deze datum mogen geen certificaten Hoger Veiligheidskundige worden afgegeven. Aanmelden voor initiële- en hercertificatie is daarom niet meer mogelijk. Zie certificering Arbokerndeskundige.

Opleidingsinstellingen

Toegelaten HVK opleidingen

Verklaring gelijkwaardigheid buitenlandse beroepsopleidingen

Voor het initiële certificatieonderzoek HVK is het vaststellen van de gelijkwaardigheid van de buitenlandse beroepsopleiding met een Nederlandse HVK-opleiding noodzakelijk. Met het formulier Aanvraag gelijkwaardigheid beroepsopleiding België (pdf) kunt u ons verzoeken een onderzoek te starten naar gelijkwaardigheid van een Belgische opleiding.

Indien het beroepsopleidingen uit andere lidstaten van de EU betreft, verzoeken wij u contact met ons op te nemen.

Het formulier of verzoek stuurt u naar:

Kandidatenadministratie Hobéon SKO 
Lange Voorhout 14
2514 ED Den Haag
of naar e-mailadres jacqueline.boere@hobeon.com 

Bij- en nascholing

Voor een overzicht van de bij- en nascholingsactiviteiten voor Arbeidshygiënisten / Veiligheidskundigen / Arbeids- & Organisatiedeskundigen, kunt u het document hieronder openen.

Wilt u zich als organisatie ook profileren op deze webpagina "Bij- en nascholingsactiviteiten"? Download dan het aanvraagformulier Waarderingsonderzoek onder de kop 'downloads'. Het formulier dient u uit te printen, te waarmerken en met de gevraagde bewijsdocumenten per post of per e-mail op te sturen naar Hobéon SKO.

De eisen voor bij- en nascholing zijn te vinden onder documenten.

Links

Tarieven

De tarieven die Hobéon SKO in rekening brengt zijn gebaseerd op de tarieven zoals die gelden op de ontvangstdatum van de betreffende aanvraag.

Bij het annuleren van een aanvraag vindt geen restitutie plaats van verschuldigde vergoedingen.

Tarieven voor de aanvraag van (her)certificatie per 1 juni 2022

Aanvraag

Prijs

pasje

€     30,00

Enkelvoudige certificatie:

 

herexamen

€    777,00

Dubbel certificatie:

 

herexamen

€    954,00

 

Op het onderzoek waardering bij- en nascholingsactiviteiten is een kostendekkend tarief van toepassing:

 Activiteit

Aantal dagdelen

 Prijs

 Eendaags

 1 of 2

 € 221,00

 Kort meerdaags

 3 t/m 10

 € 349,00

 Lang meerdaags

 >10

 € 472,00

Bovenstaande tarieven zijn exclusief BTW.

Documenten

HVK

Document informatie
De werkwijze en afspraken voor het examen.
Document informatie
Het sjabloon werkgeversverklaring voor elke aanvraag HVK.
Document informatie
Het wettelijke certificatieschema voor HVK.

Nieuws

Veelgestelde vragen

Hoe meld ik mij aan voor certificering Arbokerndeskundige als ik al een certificaat Hoger Veiligheidskundige, Arbeidshygiënist of Arbeids- en Organisatiedeskundige heb?

Eerst inloggen in uw account op Mijn Certificatie > dan kiezen voor aanmelden andere certificering > certificering AKD en selecteer de betreffende kwalificatie (scope) A&O, AH of HVK.

Hoe meld ik mij aan voor certificering Arbokerndeskundige?

Om toegang te krijgen tot het certificatieproces meldt u zich aan bij:

https://www.mijncertificatie.nl/

In de menubalk staat Certificeringen: kies daar het certificatieschema Arbokerndeskundige.

Selecteer de juiste kwalificatie (scope).

Druk dan op de knop Aanmelden.

Bekijk andere vragen op de Veelgestelde vragen pagina

Contact