Mijn Certificatie

Algemeen

Kerndeskundigen, zoals Hoger Veiligheidskundige (HVK), zijn verplicht een certificaat van vakbekwaamheid te tonen. Zo stelt het ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid in het arbeidsomstandighedenbesluit. Hobéon SKO geeft deze certificaten van vakbekwaamheid op verzoek van dit ministerie af. Als Hoger Veiligheidskundige geeft u met dit certificaat aan over voldoende deskundigheid en ervaring op uw vakgebied te beschikken. De certificering legitimeert u om onder andere de risico-inventarisatie en -evaluatie (RI&E) op de arbeidsomstandigheden te toetsen en daarover te adviseren, waartoe bedrijven wettelijk zijn verplicht.

Voor (her)certificatie worden eisen gesteld aan:

  • Vooropleiding (HBO werk- en denkniveau)
  • Beroepsopleiding (diploma hogere veiligheidskunde)
  • Werkervaring
  • Compleet opgebouwd portfolio
  • Bij- en nascholing

Opleidingsinstellingen

Toegelaten HVK opleidingen

Verklaring gelijkwaardigheid buitenlandse beroepsopleidingen

Voor het initiële certificatieonderzoek HVK is het vaststellen van de gelijkwaardigheid van de buitenlandse beroepsopleiding met een Nederlandse HVK-opleiding noodzakelijk. Met het formulier Aanvraag gelijkwaardigheid beroepsopleiding België (pdf) kunt u ons verzoeken een onderzoek te starten naar gelijkwaardigheid van een Belgische opleiding.

Indien het beroepsopleidingen uit andere lidstaten van de EU betreft, verzoeken wij u contact met ons op te nemen.

Het formulier of verzoek stuurt u naar:

Kandidatenadministratie Hobéon SKO 
Lange Voorhout 14
2514 ED Den Haag
of naar e-mailadres jacqueline.boere@hobeon.com 

Bij- en nascholing

Voor een overzicht van de bij- en nascholingsactiviteiten voor Arbeidshygiënisten / Veiligheidskundigen / Arbeids- & Organisatiedeskundigen, kunt u het document hieronder openen.

Wilt u zich als organisatie ook profileren op deze webpagina "Bij- en nascholingsactiviteiten"? Download dan het aanvraagformulier Waarderingsonderzoek onder de kop 'downloads'. Het formulier dient u uit te printen, te waarmerken en met de gevraagde bewijsdocumenten per post of per e-mail op te sturen naar Hobéon SKO.

De eisen voor bij- en nascholing zijn te vinden onder documenten.

Links

Tarieven

De tarieven die Hobéon SKO in rekening brengt zijn gebaseerd op de tarieven zoals die gelden op de ontvangstdatum van de betreffende aanvraag.

Bij het annuleren van een aanvraag vindt geen restitutie plaats van verschuldigde vergoedingen.

Tarieven voor de aanvraag van (her)certificatie per 1 januari 2022

Aanvraag

Prijs

pasje

€     30,00

Enkelvoudige certificatie:

 

initiële aanvraag

€ 1100,00

hercertificatie

€ 1100,00

herexamen

€    777,00

Dubbel certificatie:

 

initiële aanvraag

€ 1487,00

hercertificatie

€ 1487,00

herexamen

€    954,00

Drievoudige certificatie:

 

initiële aanvraag

€ 2141,00

hercertificatie

€ 2141,00

herexamen

€ 1403,00

 

Op het onderzoek waardering bij- en nascholingsactiviteiten is een kostendekkend tarief van toepassing:

 Activiteit

Aantal dagdelen

 Prijs

 Eendaags

 1 of 2

 € 221,00

 Kort meerdaags

 3 t/m 10

 € 349,00

 Lang meerdaags

 >10

 € 472,00

Bovenstaande tarieven zijn exclusief BTW.

Documenten

HVK

Document informatie
De certificatiehandleiding voor het indienen van een aanvraag hercertificatie HVK.
Document informatie
De certificatiehandleiding voor het indienen van een initiële aanvraag certificatie HVK.
Document informatie
Het sjabloon certificatieovereenkomst voor elke aanvraag (her)certificatie HVK.
Document informatie
De eisen welke worden gesteld aan de bij- en nascholingsactiviteiten.
Document informatie
De werkwijze en afspraken voor het examen.
Document informatie
Het sjabloon voor het opgeven van de gevolgde bij- en nascholingsactiviteiten HVK.
Document informatie
Het sjabloon portfolio voor HVK.
Document informatie
Het sjabloon werkgeversverklaring voor elke aanvraag HVK.
Document informatie
Het wettelijke certificatieschema voor HVK.

Nieuws

Contact