Mijn Certificatie

Algemeen

Kerndeskundigen, zoals Arbeidshygienisten, zijn verplicht een certificaat van vakbekwaamheid te tonen. Zo stelt het ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid in het arbeidsomstandighedenbesluit. Hobéon SKO geeft deze certificaten van vakbekwaamheid op verzoek van dit ministerie af. Als Arbeidshygienist geeft u met dit certificaat aan over voldoende deskundigheid en ervaring op uw vakgebied te beschikken. De certificering legitimeert u om onder andere de risico-inventarisatie en -evaluatie (RI&E) op de arbeidsomstandigheden te toetsen en daarover te adviseren, waartoe bedrijven wettelijk zijn verplicht.

Voor (her)certificatie worden eisen gesteld aan:

  • Vooropleiding (HBO werk- en denkniveau)
  • Beroepsopleiding (diploma arbeidshygiëne)
  • Werkervaring
  • Compleet opgebouwd portfolio
  • Bij- en nascholing

Opleidingsinstellingen

Toegelaten AH opleidingen

Bij- en nascholing

Voor een overzicht van de bij- en nascholingsactiviteiten voor Arbeidshygiënisten / Veiligheidskundigen / Arbeids- & Organisatiedeskundigen, kunt u het document hieronder openen.

Wilt u zich als organisatie ook profileren op deze webpagina "Bij- en nascholingsactiviteiten"? Download dan het aanvraagformulier Waarderingsonderzoek onder de kop 'downloads'. Het formulier dient u uit te printen, te waarmerken en met de gevraagde bewijsdocumenten per post of per e-mail op te sturen naar Hobéon SKO.

De eisen voor bij- en nascholing zijn te vinden onder documenten.

Links

Tarieven

De tarieven die Hobéon SKO in rekening brengt zijn gebaseerd op de tarieven zoals die gelden op de ontvangstdatum van de betreffende aanvraag.

Bij het annuleren van een aanvraag vindt geen restitutie plaats van verschuldigde vergoedingen.

Tarieven voor de aanvraag van (her)certificatie per 1 januari 2022

Aanvraag

Prijs

pasje

€     30,00

Enkelvoudige certificatie:

 

initiële aanvraag

€ 1100,00

hercertificatie

€ 1100,00

herexamen

€    777,00

Dubbel certificatie:

 

initiële aanvraag

€ 1487,00

hercertificatie

€ 1487,00

herexamen

€    954,00

Drievoudige certificatie:

 

initiële aanvraag

€ 2141,00

hercertificatie

€ 2141,00

herexamen

€ 1403,00

 

Op het onderzoek waardering bij- en nascholingsactiviteiten is een kostendekkend tarief van toepassing:

 Activiteit

Aantal dagdelen

 Prijs

 Eendaags

 1 of 2

 € 221,00

 Kort meerdaags

 3 t/m 10

 € 349,00

 Lang meerdaags

 >10

 € 472,00

Bovenstaande tarieven zijn exclusief BTW.

Documenten

AH

Document informatie
De certificatiehandleiding voor het indienen van een aanvraag hercertificatie Arbeidshygiene.
Document informatie
De certificatiehandleiding voor het indienen van een initiële aanvraag certificatie Arbeidshygiene.
Document informatie
Het sjabloon certificatieovereenkomst voor elke aanvraag (her)certificatie Arbeidshygiene.
Document informatie
De eisen welke worden gesteld aan de bij- en nascholingsactiviteiten.
Document informatie
De werkwijze en afspraken voor het examen van Arbeidshygiënisten.
Document informatie
Het sjabloon voor het opgeven van de gevolgde bij- en nascholingsactiviteiten Arbeidshygiene.
Document informatie
Het sjabloon portfolio Arbeidshygiene.
Document informatie
Het sjabloon werkgeversverklaring voor elke aanvraag (her)certificatie Arbeidshygiene.
Document informatie
Het wettelijke certificatieschema voor Arbeidshygiene.

Nieuws

Contact