MijnCertificatie

Accreditatie schema Arbokerndeskundige

08 mei 2023

Hobéon SKO is erg blij met de accreditatie voor het certificatieschema Arbokerndeskundige. 

Het schema Arbokerndeskundige is vanaf 1 juli 2022 geldig. De aanvraag voor accreditatie van dit schema is vlak voor deze datum aangevraagd. Daarop is de Raad voor Accreditatie (RvA) gestart met het onderzoek. Dit onderzoek bestaat uit twee delen: een kantooronderzoek en een of meer bijwoningen bij examens. Uit het kantooronderzoek kwamen wat kleine afwijkingen die snel opgelost waren. De bijwoningen gaven geen aanleiding tot afwijkingen waardoor het onderzoek deze maand is afgerond. Dus het schema Arbokerndeskundige heeft vanaf heden de accreditatie van de RvA. Deze accreditatie is noodzakelijk voor de volgende stap namelijk de aanwijzing vanuit het ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid (SZW). Deze stap, het aanvragen van de aanwijzing bij SZW, is ook reeds gezet. Voor 1 juli van dit jaar moet de aanwijzing rond zijn en dat zou moeten lukken.