Mijn Certificatie

Link naar Register

Register vertrouwenspersonen

LET OP:

Leest u alstublieft zorgvuldig de handleiding door voor de Initiële of hercertficering voordat u start met het uploaden van de documenten. Heel veel vragen die wij op dit moment krijgen staan in deze documenten beantwoord. Deze handleidingen vind je onder het tabje 'Documenten' op deze website.

Algemeen

Door middel van een persoonscertificaat kunnen vertrouwenspersonen aantonen dat zij aan de gestelde beroepseisen voldoen. De eisen voor een gecertificeerd vertrouwenspersoon zijn vastgesteld door de Landelijke Vereniging van Vertrouwenspersonen (LVV).
De onafhankelijke certificatie instelling Stichting Hobéon SKO Certificatie controleert elke vier jaar of de vertrouwenspersoon aan de vastgestelde eisen voldoet en of de certificaathouder voortdurend kennis en vaardigheden ontwikkelt.

Het verstrekte certificaat geeft belanghebbenden het vertrouwen dat de vertrouwenspersoon daadwerkelijk aan die eisen voldoet. Het persoonscertificaat geeft meerwaarde voor alle belanghebbenden, waaronder:

  • de vertrouwenspersoon
  • de cliënt
  • de werkgever

De certificatie-eisen bestaan (op hoofdlijnen) uit drie onderdelen:

  1. Scholing (bij certificering en hercertificering)
  2. Intervisie (bij hercertificering)
  3. Extra activiteiten (bij hercertificering)

Downloads

Coulanceregeling Bij- en nascholing, eigen activiteiten en Intervisie Vertrouwenspersoon

Bij- en nascholing

Dit zijn door LVV geaccrediteerde scholingen.
De datum op uw bewijs van deelname aan een BNS moet binnen de hercertificeringsperiode vallen.
Klik hier om te bekijken welke scholingen door LVV zijn geaccrediteerd.

Links

Landelijke Vereniging van Vertrouwenspersonen: Home - LVV (lvvv.nl)

Accreditatie van Basisopleidingen en Bij- en Nascholing Vertrouwenspersonen: Accreditatie Opleidingen Vertrouwenspersonen - Kiwa

 Tarieven

De tarieven die Hobéon SKO in rekening brengt zijn gebaseerd op de tarieven zoals die gelden op de ontvangstdatum van de betreffende aanvraag.

Bij het annuleren van een aanvraag vindt geen restitutie plaats van verschuldigde vergoedingen.

Tarieven voor de aanvraag van (her)certificatie per 1 januari 2022

Certificatie:

€    165,00

Hercertificatie

€    165,00

Bovenstaande tarieven zijn exclusief BTW.

Documenten

SVP

Document informatie
Certificatiehandleiding hercertificatie Vertrouwenspersoon (SVP)
Document informatie
Certificatiehandleiding initieel voor de Vertrouwenspersoon (SVP)
Document informatie
Het sjabloon certificatieovereenkomst voor elke aanvraag (her)certificatie VP
Document informatie
Certificatieregeling voor de functie van vertrouwenspersoon op basis van de ISO 17024 versie 3 december 2022
Document informatie
Functieprofiel Vertrouwenspersoon LVV versie januari 2020

Nieuws

Veelgestelde vragen

Hoe lang is mijn diploma/getuigschrift van de basisopleiding Vertrouwenspersoon geldig

Voor een initiële aanvraag dient u een een diploma/getuigschrift/certificaat van de basisopleiding Vertrouwenspersoon te overhandigen. Dit diploma/getuigschrift/certificaat mag niet ouder zijn dan twee jaar. Voor meer informatie hierover, zie de regeling Vertrouwenspersoon op onze website.

Welk screeningsprofiel VOG heb ik nodig

Om als gecertificeerd vertrouwenspersoon te werken dient u een Verklaring Omtrent Gedrag (VOG)
in te leveren welke is afgegeven door Justis met het screeningsprofiel 75 ‘(Gezins) voogd bij
voogdij-instellingen, reclasseringsmedewerker, raadsonderzoeker en maatschappelijk werker’. De
VOG mag niet ouder zijn dan één jaar.

De VOG kan digitaal door Hobeon aangevraagd worden. Als u daar gebruik van wilt maken verzoeken wij u dit
aan te geven per E-mail : SVP@hobeon.com.

Voor verdere informatie hiervoor verwijs ik u graag naar onze handleidingen op onze website.

Wat is een certificatieovereenkomst

De certificatieovereenkomst is een overeenkomst welke u met Hobéon SKO afsluit. Hierin onderschrijft u o.a. de algemene voorwaarden zoals wij die hanteren en de code of conduct zoals door het LVV opgesteld.

Waar vind ik de certificatieovereenkomst

Het template van de certificatieovereenkomst vindt u op onze website onder het tabje documenten en in uw eigen dossier onder templates op de pagina van de bewijsdocumenten.

Hier vindt u de antwoorden op veelgestelde vragen. Staat uw antwoord er niet bij? Neem dan contact met ons op.

Contact