MijnCertificatie

SWOD Meerjarenplan 2023 e.v.

23 februari 2023

De Beheerstichting Werken onder Overdruk – kortweg SWOD – vertegenwoordigt de drie werkvelden, duikarbeid, caissonarbeid en arbeid hyperbare geneeskunde voor de drie subsectoren Defensie, Brandweer en Civiele sector op het gebied van Arbeidsomstandighedenwetgeving. SWOD is het portaal tussen de sector en overheid voor Arbogerelateerde aangelegenheden, zoals het vakbekwaamheidsstelsel en de Arbocatalogus Werken onder Overdruk. SWOD is een private stichting met als focus kwaliteit en veiligheid ten aanzien van het werkveld arbeid onder overdruk. Binnen de sector Werken onder overdruk beheert SWOD de werkveldspecifieke registratieschema’s en het beheer van de Centrale Itembank. Het Centraal College van Deskundigen (CCvD) van SWOD is verantwoordelijk voor het opstellen en onderhouden van de genoemde werkveldspecifieke registratieschema’s. Hierbij willen wij u informeren over de huidige plannen en de plannen voor de komende jaren van de Beheerstichting Werken onder Overdruk, kortweg SWOD. Het Centraal College van Deskundigen (CCvD) heeft in samenwerking met het bestuur van SWOD het navolgende meerjarenplan, dat regelmatig zal worden geactualiseerd, opgezet.