Mijn Certificatie

Wat verstaat de Inspectie SZW onder een 'goed blootstellingsonderzoek'?

27 oktober 2021

Een goed uitgevoerde validatie valt of staat met het uitvoeren van een gedegen blootstellingsonderzoek. Blootstellingsonderzoek is in feite wetenschap. Het is dan ook gebruikelijk dat blootstellingsonderzoek wordt uitgevoerd door een arbeidshygiënist op ten minste hbo-niveau. Het is verder noodzakelijk dat zij kennis en ervaring op het terrein van blootstellingsonderzoek hebben. Uit de validatiestudies die de Inspectie SZW vanuit ‘het veld‘ onder ogen krijgen, blijkt zeer regelmatig een fundamenteel gebrek aan inzicht in wat het uitvoeren van blootstellingsonderzoek inhoudt en met name van de statistiek hierachter. Lees hier verder. Foto: Stichting Ascert