MijnCertificatie

Nieuw lid voor het College van Deskundigen

11 oktober 2023

Hobéon SKO is op zoek naar een nieuw lid voor het College van Deskundigen voor het schema Inspectiedeskundige (SKK). Wil je inspraak hebben op het samenstellen van de vakbekwaamheidsnorm voor persoonscertificering? Reageer dan op deze rol.

#SKK #Inspectiedeskundige #vacature #hobeon

Sinds eind jaren negentig verzorgt Hobéon SKO de certificering van Inspectiedeskundigen. Hierbij worden de kennis en kunde van de kandidaten getoetst tegen vastgelegde competenties. Hobéon SKO biedt inspraak in het samenstellen van de vakbekwaamheidsnorm door belanghebbenden, die representatief zijn voor beroepsverenigingen, brancheorganisaties en overige gremia, plaats te laten nemen in het College van Deskundigen.

Het College van Deskundigen adviseert Hobéon SKO inzake de inhoudelijke en uitvoerende aspecten van het certificatiesysteem. 

Het College van Deskundigen creëert draagvlak via betrokkenheid van de stakeholders, College van Deskundigen leden communiceren met hun achterban.

De leden van het College van Deskundigen worden door Hobéon SKO benoemd voor een periode van vier jaar.

De leden van het College van Deskundigen SKK dienen aan onderstaand profiel te voldoen:

  • op management niveau actief in het werkveld
  • branche vereniging vertegenwoordigen

Daarnaast moeten de leden van het College van Deskundigen een vertegenwoordiger zijn van het werkveld Inspectie Deskundige. Hieronder vallen de werkgevers, werknemers en zelfstandigen werkzaam in het veld van inspectie en keuringen, alsmede ook de toegelaten opleidingen.

Na benoeming als lid van het College van Deskundigen voorziet de certificatiecoördinator SKK het lid van de benodigde documenten en een benoemingsbrief (geheimhouding etc.). De verwachte tijdsinvestering is circa vier online vergaderingen per jaar.

Ben je geïnteresseerd en is deelname aan het College van Deskundige voor het schema Inspectiedeskundige iets voor jou? Aarzel dan niet en neem contact op onze certificatiecoördinator Rien Bosma.

Heb jij nog vragen over deze rol? Ik kom graag met je in contact: Rien Bosma, Rien.Bosma@hobeon.com of via telefoonnummer: 06 83498205.