Mijn Certificatie

Toetsing door gecertificeerd kerndeskundige

08 september 2020

Inspectie SZW komt regelmatig toetsverklaringen (Rapportage Toetsing Risico Inventarisatie en Evaluatie, inclusief Plan van Aanpak) tegen waarbij het onduidelijk is wie de toetser (toetsing door een gecertificeerde (kern)deskundige) is, of deze toetser bevoegd is en met welk certificaat. Meer uniformiteit hierin zorgt voor meer transparantie en duidelijkheid hetgeen wenselijk is.

In een toetsverklaring moet duidelijk de volgende informatie over de toetser terug te vinden zijn.

  • Wie de toetser is, dus volledige naam vermelden.
  • Welk certificaat de toetser heeft (Arbeidshygienist, Hoger Veiligheidskundige en/of Arbeids- & Organisatiedeskundige).
  • De datum dat de toetsverklaring is ondertekend.
  • Het nummer van het certificaat van de toetser zoals dit terug te vinden is in het register bij Hobéon SKO.
  • Handtekening (paraaf) van de toetser.

Andere gegevens mogen natuurlijk worden toegevoegd zoals de naam van het bedrijf, e-mailadres, enz.
Tevens is een sjabloon van een voorblad toetsverklaring beschikbaar. Het sjabloon is geen verplichting maar geeft wel meer duidelijkheid. Bovenstaande werkwijze schept o.i. ook meer vertrouwen bij uw opdrachtgever.