Mijn Certificatie

Register instelling

14 september 2021

Zoals bekend zal het huidige stelsel van certificatie worden omgezet naar een wettelijk Registratiestelsel. Ten behoeve van deze stelselwijziging krijgen de brandweer, defensie en politie een eigen registratie-instelling. SWOD heeft opdracht gegeven tot de oprichting en inrichting van een Stichting, die deze registratie onafhankelijk gaat verzorgen voor de civiele sector. De voortgang kun je hier lezen