Mijn Certificatie

Invoering keuringsrichtlijnen

14 september 2021

De verplichting van een periodiek geneeskundig onderzoek voor personeel dat arbeid onder overdruk is opgenomen in artikel 6.14 van de Arboregeling. Er is een brede behoefte om de minimale inhoud van een keuring weer op te nemen in de Arboregeling, alsook een onderscheid te maken tussen keuringen van duikers en hyperbaar personeel. De Projectgroep Duikmedische Zaken heeft hiertoe, onder auspiciën van het Centraal College van Deskundigen (CCvD) van SWOD, twee keuringsrichtlijnen ontwikkeld.