Mijn Certificatie

Wees alert op fraude met certificaten

16 september 2022

Uit onderzoek van de Nederlandse Arbeidsinspectie blijkt dat er vermoedelijk sprake is van fraude met certificaten. U ontvangt deze e-mail omdat u hier als gecertificeerd arbodeskundige ook de dupe van kunt worden: uw certificaatgegevens kunnen misbruikt worden. Lees hier verder.