MijnCertificatie

Brexit en overheidsbeleid

27 oktober 2021

Brexit leidt tot herziening van het overheidsbeleid met betrekking tot PoA’s voor incidenteel/tijdelijk werk van duikers/duikploegleiders uit het Verenigd Koninkrijk (VK). Recent heeft het Ministerie van Economische Zaken, door tussenkomst van het Ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid, als coördinerend Ministerie uitsluitsel gegeven over de consequentie van het terugtrekkingsakkoord (2010/C 384 I/01) van het VK in relatie tot de Europese Unie (EU). Als gevolg van de inwerkingtreding van het terugtrekkingsakkoord, is het vrij-verkeer van diensten tussen het VK en Europa met ingang van 1 januari 2021 ontbonden. Lees hier meer.